Sekretär (juhi assistent)

Vastuvõtt hetkel suletud
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: sekretäri- ja kontoritöö

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

 

Õppekava lühitutvustus:

Sekretär töötab nii avalik-õiguslikus kui erasektoris. Tema kohustuseks on juhi/juhtide poolt antud ülesannete täitmine. Sekretärist oleneb juhtide ja teiste töötajate vaheline infoside. Sekretär on esmases kontaktis organisatsiooni külaliste ja klientidega - tema tööst ja oskustest sõltub suurel määral organisatsiooni maine. Olenevalt konkreetsest töökohast võivad sekretäri tööülesanded olla väga erinevad - klienditeenindus, dokumendihaldus, telefoniteenindus, külastajate vastuvõtu organiseerimine, arvutikirjaoskuse kasutamine, etiketi tundmine, suhtlemisoskus, võõrkeelte valdamine.

Sekretär mõistab dokumendihaldussüsteemi toimimist ja asjaajamise korraldust lähtudes organisatsiooni vajadustest; algatab, valmistab ette ja kohaldab asjakohaseid muudatusi organisatsiooni asjaajamise korralduses rakendades asjaajamist reguleerivaid nõudeid ülesannete täitmisel; korraldab enda tööd erinevates olukordades, on võimeline vastutama väikese töörühma eest ning omab valmisolekut end eri- ja tööalaselt süsteemselt täiendada; kasutab vajalikke suhtlemisoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid enda ülesannete täitmisel; on kliendisõbralik, nõustab kolleege, tagab infovahetuse konfidentsiaalsuse, hoiab organisatsiooni mainet. Töötada on võimalik nii sekretäri, asjaajaja, assistendi kui ka juhiabina.

Põhiõpingute moodulid:

 • arhiivitöö korraldamine
 • dokumentide haldamine
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • organisatsiooni töökorraldus
 • organisatsiooni suhtekorraldus

Valikõpingute moodulid:

 • ilukiri
 • lilleseade alused
 • personalitöö tehniline korraldamine
 • raamatupidamise töö korraldamine
 • spaateenuste administreerimine
 • stiiliõpetus

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks tulenevad kooli õppekavast, õppekavaga omandatud kompetentsid vastavad EKR tasemele 5.

Praktikat on sooritatud erinevates organisatsioonides, näiteks Maksu- ja Tolliamet, Pärnu Haigla SA, Lääne Politseiprefektuur, Pärnu Maakohus, Elion Esindus AS, Pärnu Vesi AS, Hege Torutööd OÜ, Pärnu Linnavalitsus, Saarde Vallavalitsus, Häädemeeste Vallavalitsus, Lääneranna Vallavalitsus, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, Tori Vallavalitsus, Päästeteenistus, Pärnu Vanalinna Põhikool, Pärnu Ühisgümnaasium.

Lisainformatsioon: Külli Song (kutseõpetaja) kylli.song[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)