Väikeettevõtja

Vastuvõtt avatud
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Õppetöö toimumine: auditoorsed õppesessioonid teisipäev-laupäev

Õppetöö algus: 06. veebruar 2023

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25%
 • infotund 25% 24. jaanuaril 2023 kell 10.00 A207 (Niidupargi tn 12, A-korpus, II korrus)
 • test 50% 25. jaanuaril 2023 kell 10.00 A207 (Niidupargi tn 12, A-korpus, II korrus)

 

Õppekava lühitutvustus:

Väikeettevõtja õppekava koostamise aluseks on väikeettevõtja, tase 5 kutsestandard ja kutseharidusstandard ning eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks ettevõtjana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Väikeettevõtja mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist, mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas, kujundab tooteidee ja kavandab müügiprotsessi vastavalt ettevõtte eesmärgile. Väikeettevõtja koostab äriplaani, mõistab ettevõtte asutamisprotsessi loogikat, korraldab äritegevuseks vajalikud ressursid, klienditeeninduse ja kliendisuhted, hindab ettevõtte äritegevust, koostab tootearendusplaani vastavalt tasuvusanalüüsile, töötab välja ettevõtte finantsjuhtimise plaani, mõistab välisturu ärilist potentsiaali ning sinna sisenemise võimalusi jne.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • äritegevuse kavandamine ja käivitamine
 • äritegevuse korraldamine ja arendamine
 • tootearendus
 • finantsjuhtimine ja majandusarvestus
 • eksporditegevuse arendamine
 • praktika (sisaldub põhiõpingute moodulites)

Valikõpingute moodulid:

 • Euroopa Liidu alused
 • erialane vene keel
 • erialane saksa keel
 • internetiturunduse korraldamine
 • projektijuhtimine
 • organisatsioonikäitumine
 • personalitöö ja -arvestus
 • erialane inglise keel väikeettevõtjatele
 • e-portfoolio koostamine
 • ärietikett

Auditoorsete õppesessioonide ajal on õpilastel võimalik kasutada ööbimiseks kooli õpilaskodu (vabade kohtade olemasolul).

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutse keskhariduse baasil.

Vt lisaks

õppekava

https://oska.kutsekoda.ee/uuring/arindusharidus/

https://eas.ee/alustav/ettevotjaks-saamise-otsus/sobivus-ettevotjaks/

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)