Abikokk

Vastuvõtt hetkel suletud
Haridusnõudeta
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus

Õppekava lühitutvustus

Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel. Töö iseloom eeldab oskust enda tööd korraldada ja aega planeerida. Vajalik on meeskonnatööoskus.

Õpingute läbimiseks kõik vajalikud lõpetamise nõuded täitnud isikul on võimalik saada "Abikokk, tase 3" kutse.

Põhiõpingute moodulid

Põhiõpingute moodulid on:

 • majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • toitlustamise alused
 • teeninduse alused
 • abikoka praktilise töö alused
 • abikoka praktika

Valikõpingute moodulid

Valikõpingute moodulid on:

 • joogiõpetus I (mittealkohoolsed joogid)
 • etikett
 • valikpagaritooted pärmitaignast
 • catering-teenindus
 • rahvuslikud ja rahvusköögid
 • eritoitlustus
 • erialane soome keel

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 130 eurot) kokariiete ostmiseks.

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist: Strand SPA ja Konverentsihotell, Scandic Rannahotell, Reval Hotell Olümpia, Taastusravikeskus Estonia, Hotell Legend, OÜ Hansaliin, Ammende Villa, Mõnus Margarita, Postipoiss, Jahisadama restoran, Väike Klaus jt.

Lisainformatsioon: Taisi Talviste (kutseõpetaja) taisi.talviste[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks: õppekava