Keevitaja (431)

Vastuvõtt hetkel suletud
Haridusnõudeta
Statsionaarne - töökohapõhine õpe

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Õppetöö algus: 17. veebruar 2020

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud 

Õppekava lühitutvustus:

Keevitaja õppekaval õppijal on võimalus omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks kaasaegsetes metallitööga seotud ettevõtetes, sh peenmehaanika-, auto-, masina-, laeva-, lennukitööstuses jne. Pärast õppekava läbimist väärtustab õpilane valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning on teadlik erinevatest tööturu suundumustest mehaanika- ja metallitöötluse valdkonnas, valmistab detaile/kooste, kasutab erinevaid keevitusseadmeid jne.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • keevitaja eriala alusteadmised
 • poolautomaatkeevitamine ja detailide järeltöötlemine (MIG/MAG)
 • käsikaarkeevitamine ja detailide järeltöötlemine
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd
 • masinjoonestamine
 • erialase vene keele algkursus
 • materjalide tükeldustööd
 • troppimistööd ja tõstemehhanismid
 • sepistamine

Õpingud keevitaja õppekaval loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud keevitaja õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud positiivse tulemusega eriala kutseeksami.

Täiendavad soodustused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)
 • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete, turvajalanõude vms ostmiseks.

 

Lisainformatsioon:

Lembit Miil (kutseõpetaja) lembit.miil[at]hariduskeskus.ee

Jüri Puidet (tehnikaõppeosakonna juhataja) jyri.puidet[at]hariduskeskus.ee; 445 9466, 506 0133

 

Vt lisaks õppekava