Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja

Vastuvõtt hetkel suletud
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe jätkuõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: elektrienergia ja energeetika

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö kahel päeval nädalas (reede-laupäev)

Õpingute alustamise tingimus: elektri/energeetika alane töökogemus ja põhiharidus või elektrialane kutse (omandatud kompetentsid elektrivaldkonnas)

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Õppetöö toimumine: 2-3 päeva nädalas

 

Vastuvõtu tingimused:

 • haridust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus (kompetentside hindamine), kui puudub kutsekvalifikatsioon või erialal töötamine.

Õppekava lühitutvustus:

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja (tase 4) vastavad kompetentsid eeldavad elektrialaste kutseoskuste olemasolu ja erialast töökogemust. Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsuse, mis võimaldab tal töötada oskustöötajana päikeseelektrisüsteemide paigaldajana. 4. taseme päikeseelektrisüsteemide paigaldaja töö eesmärk on tagada paigaldatud päikeseelektrisüsteemide töökindlus ja projektile vastavus.

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja paigaldab ja hooldab paneele, kilpe (jaotus- ja juhitmiskeskusi), invertereid vms seadmeid ning süsteeme, millega toodetakse taastuvast energiaallikast (päikesest) elektrit.

Töö eeldab paneelide kinnitus- ja katusekonstruktsioonide montaažitööde ning kõrgtööde oskusi.

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse päikeseelektrisüsteemide paigaldaja, tase 4 kutse.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • elektritehnika
 • katuse- ja ehituskonstruktsioonid
 • praktika
 • päikeseelektrisüsteemide paigaldus ja hooldus
 • elektripaigaldustööd

Valikõpingute moodulid:

 • elektroonika alused
 • digitaalelektroonika
 • lukksepatööd
 • elektriohutus
 • masinjoonestamine
 • struktuurprogrammeerimine

Lisainformatsioon: Enno Puidet (kutseõpetaja) enno.puidet[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava