Elektroonikaseadmete koostaja

Vastuvõtt hetkel suletud
Haridusnõudeta
Statsionaarne - töökohapõhine õpe

Kutseõppe liik: 2. taseme kutseõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: elektroonika ja automaatika

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta

Õppekava rakendamine: Pärnumaa elektroonikatehastes töötavad või elektroonikatööstuses töötamist alustavad inimesed

Õppekava maht: 30 EKAP

Õppe nominaalkestus: 6 kuud

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

 

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava eesmärgiks on arendada oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis on vajalikud asjatundlikuks tööks elektroonikatööstuse valdkonnas ning kujundada õpilastes valmisolek tööks elektroonikaseadmete koostajana. Töötamist toetavateks isikuomadusteks on püsivus, hoolikus ja täpsus. Vajalik on hea silmanägemine.

Põhiõpingute moodulid:

  • töö ja tootmise korraldus elektroonikatööstuses
  • elektroonikaseadmete visuaalsete vigade tuvastamine
  • mõõteriistade kasutamine tehnikas
  • elektroonikaseadmete koostamine, sh tootmistehnoloogia
  • tööalase suhtlemise alused
  • praktika

 

Lisainformatsioon: Jüri Puidet (tehnikaõppeosakonna juhataja) 445 9466, 5060133, jyri.puidet[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava

tutvustav reklaam I (Youtube)

tutvustav reklaam II (Youtube)

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid