Kondiiter

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: toiduainete töötlemine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Õppetöö toimumine: esmaspäev-kolmapäev koolis, neljapäev ja reede ettevõttes

Vastuvõtu tingimus: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

 

Õppekava eesmärk ja lühitutvustus:

Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele teadmised, oskused ja hoiakud, mis on olulised kondiitrina töötamiseks toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes.

Õppekava õpiväljundite kohaselt valmistab õpilane kvaliteetseid pagari- ja kondiitritooteid, korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd.

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga ja õpingute läbimisel omandatakse "Kondiiter, tase 4" kutsekvalifikatsioon.

Põhiõpingute moodulid:

 • toiduainetöötluse valdkonna alused
 • toiduohutus
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • valikkondiitritoodete valmistamine
 • kondiitritoodete tehnoloogia
 • kondiitri praktika

Valikõpingute moodulid:

 • kutsealane inglise keel
 • kondiitritoodete kujundamine
 • teenindamine ja müügitöö
 • väikeettevõtte majandamine
 • esmaabi
 • tellitud kondiitritoodete valmistamine
 • fruktodisain
 • küpsetised erinevate toitumisvajadustega klientidele

Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete ostmiseks.

Vt lisaks õppekava

Lisainformatsioon: Helina Kruusmaa (kutseõpetaja) helina.kruusmaa[at]hariduskeskus.ee