Kondiiter

Vastuvõtt avatud
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: toiduainete töötlemine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Õppetöö toimumine: I õppeperioodil (viis nädalat) esmaspäev-reede, alates II õppeperioodist esmaspäev-kolmapäev

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 40%
 • individuaalne vestlus 60% 17.augustil A223 (Niidupargi tn 12, A-korpus, II korrus)

 

Õppekava eesmärk ja lühitutvustus:

Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele teadmised, oskused ja hoiakud, mis on olulised kondiitrina töötamiseks toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes.

Õppekava õpiväljundite kohaselt valmistab õpilane kvaliteetseid pagari- ja kondiitritooteid, korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd.

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga ja õpingute läbimisel omandatakse "Kondiiter, tase 4" kutsekvalifikatsioon.

Põhiõpingute moodulid:

 • toiduainetöötluse valdkonna alused
 • toiduohutus
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • valikkondiitritoodete valmistamine
 • kondiitritoodete tehnoloogia
 • kondiitri praktika

Valikõpingute moodulid:

 • kutsealane inglise keel
 • kondiitritoodete kujundamine
 • teenindamine ja müügitöö
 • väikeettevõtte majandamine
 • esmaabi
 • tellitud kondiitritoodete valmistamine
 • fruktodisain
 • küpsetised erinevate toitumisvajadustega klientidele

Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete ostmiseks.

Lisainformatsioon: Helina Kruusmaa (kutseõpetaja) helina.kruusmaa[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava

https://haridusportaal.edu.ee/ametialad/pagar-kondiiter-ja-maiustusevalmistaja

 

 

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)