Tunniplaan

Tunniplaan õppeinfosüsteemis

  • 2019/2020 õppeaasta I õppeperioodi tunniplaan on nähtav hiljemalt 29. augusti õhtuks!
  • Õppetöö algab kõigil õpperühmadel 2. septembril 2019
  • Uue õppeperioodi tunniplaan (ka sessioonõpped) asub õppeinfosüsteemis
    Valige õige nädal ja siis rühm.
  • Palun jälgige tunniplaani igapäevaselt, kõik muudatused, mis tehakse, kajastuvad koheselt tunniplaanis!
  • Sessioonõpete tunniplaanid valmivad nädal enne õppesessiooni algust. Palun tunniplaan vahetult enne kindlasti üle kontrollida, sest ette võib tulla erakorralisi muudatusi!