Avalik dokumendiregister

Eesti koolide haldamise infosüsteemi (EKIS) avalik vaade võimaldab tutvuda alates 01.01.2016 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tegevuse käigus loodud või saadud juurdepääsupiiranguta dokumentidega. Juurdepääsupiiranguga dokumentide korral on dokumendiregistris avalikustatud vaid registreerimisandmed.

Juurdepääsupiiranguta dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, on võimalik tutvuda, kui saadate teabenõude elektronposti aadressil parnumaa[at]hariduskeskus.ee, kirja aadressil: Niidupargi tn 12, Pärnu 80047. Lisainfo telefonil (+372)4427888.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse töötajate puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali (RTIP) avaliku dokumendiregistri kinnitusdokumentide registris

NB! Pärnumaa Kutsehariduskeskus on liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK)