IT-õppevahendite kaasajastamine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

Projekti periood: 07.11.2022 - 30.08.2023
Projekti number: 2014-2020.1.03.22-0705

Projekti eesmärk on tagada kvaliteetsed õpilaste digipädevusi arendavad ning tööturu vajadusi arvestavad õppimisvõimalused Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Projekti tulemusena kaasajastatakse kooli õppekeskkonda, võttes kasutusele kaasaegse CNC plasmalõikuspingi, mis loob võimaluse veelgi paremini õpilastes arendada seadmete käitamise ja programmeerimisega seotud oskuseid, tõsta tehnoloogilise kirjaoskuse taset ning anda praktiline kogemus digitaliseeritud tootmis- ja tööstusprotsessidest.

Ühiskasutuses tekstiilitehnoloogia õppeklass Pärnus

Projekti periood: 03.01.2022 - 15.09.2023
Projekti number: 2014-2020.1.03.21-0314

Projekti eesmärk on laiendada koostööd Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ja Pärnu põhikoolide vahel, uuendada õppekavade elluviimist nii kutsehariduses kui põhikoolides ning toetada Pärnu koole nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel.
Projekti käigus luuakse Pärnu koolide ühiskasutuses kaasaegne tekstiilitehnoloogia õppeklass, kus on õppetöös võimalik kasutada

PKHK nutikas õppimine

Projekti periood: 03.01.2022 - 31.05.2023
Projekti number: 2014-2020.1.03.21-0301

Projekti eesmärk on mitmekesistada ja ühtlustada õpet mootorsõidukitehniku kutse omandamisel ning toetada õpilaste digipädevuse ja erialaste IT oskuste ning tehnoloogilise kirjaoskuse kujundamist. Projekti tulemusena luuakse kvaliteetne digitaalne ülesannete kogu elektroonilise töövihiku kujul, mis aitab kinnistada ja kontrollida "Autonduse käsiraamatu" teemasid.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekeskkonna kaasajastamine II

Projekti periood: 01.08.2022 - 30.06.2023
Projekti number: 2014-2020.1.03.22-0428

Projekti eesmärk on luua kvaliteetsed ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Projekti käigus soetatakse ja võetakse kasutusele 6 õppekohaga pneumaatika ja elektropneumaatika simulatsioonisüsteemid, mis toetavad oluliselt kutseõppe õppekavaliste eesmärkide senisest tõhusamat ja tulemuslikumat saavutamist.

ECO-TAG

Projekti periood: 01/11/2022 kuni 31/01/2025.
Projekti nr: 2022-1-ES01-KA220-VET-000085592

PROJEKTI KIRJELDUS

Project Eco-Tag logoKliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine kujutavad endast eksistentsiaalset ohtu Euroopale ja ülejäänud maailmale. Seetõttu tehakse poliitilisel tasandil rahvusvahelisi jõupingutusi antud väljakutse lahendamiseks ning nende tagajärgede leevendamiseks, selliste meetmetega nagu jätkusuutlike koolide keskkonnamärgised. Need märgised aga ei arvesta (HoReCa) sektori kutsekoolidega kellel on majutus-, toitlustus- ja teeninduseraialad. Seetõttu on vajalik luua erikoolitus ja spetsiaalne jätku suutlikkuse sertifikaat.

Projekt ECO-TAG keskendub sellele konkreetsele väljakutsele kokanduse, gastronoomia, kokakunsti, köögihalduse ja toitlustusteenustega tegelevate kutsekoolide vaatenurgast. Selle eesmärk on käsitleda nende keskkonnamõju ja nende seost toiduainesektoriga. See võimaldab luua spetsiifilisi ja üldisi säästvaid pädevusi (mille aluseks on Euroopa jätkusuutlikkuse raamistik "Green Comp"), muuta käitumist ja seega vähendada süsiniku jalajälge.

Mobility Makes Us Professionals IX

Projekti periood: 01.06.2022 kuni 31.08.2023
Projekti nr: 2022-1-EE01-KA121-VET-000059849

Õpirändeprojekti raames toimub õppurite ja äsjalõpetanute praktika välisriigi ettevõtetes, haridustöötajate enesetäiendamine välisriigis (töövarjutamine ja tundide andmine väliskutsekoolides) ning 6 välispraktikut tulevad meie kooliperele täiendavaid teadmisi jagama.

Green PRO

Projekti periood: 01/09/2022 - 29/02/2024
Projekti nr: 2022-1-LV01-KA220-VET-000089115
Projekti partnerid:
Valmieras tehnikums, Läti https://valmierastehnikums.lv/lv
Cultura e Dintorni, Itaalia; https://www.culturaedintorni.org/

Projekti eesmärk on motiveerida kutseõppeasutuste õpilasi mõtlema keskkonnasõbralikumatele lahendustele igapäevaelus, õppeprotsessis, praktikas või töökohal. Nägema probleemseid olukordi ja oskama pakkuda jätkusuutlikumaid alternatiive. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid meetodeid ja lähenemisviise.

Mobility Makes Us Professionals VIII

Projekti periood: 20.07.2020 - 19.07.2022    EU flag Erasmus vect POS
Projekti nr: 2020-1-EE01-KA116-077614

Õpirändeprojekti raames toimub õppurite ja äsjalõpetanute praktika välisriigi ettevõtetes, haridustöötajate enesetäiendamine välisriigis (töövarjutamine ja  tundide andmine väliskutsekoolides) ning 6 välispraktikut tulevad meie kooliperele täiendavaid teadmisis jagama.

Kutsevaliku õppe rakendamine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

Projekti periood: 09.03.2021 - 30.06.2023 eeaannorway grants logo
Projekti number: 2014-2021.1.05.20-0048

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmi toel kutsevaliku õpe. Kutsevaliku õppekaval on võimalus tutvuda erinevate erialadega ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui ka praktikas. Samuti pööratakse õppe käigus tähelepanu näiteks suhtlemisoskuse, õpioskuse, karjääriplaneerimise ja igapäevaelus vaja minevate teadmiste arendamisele. Õpe sobib noortele kel puuduvad oskused või valmidus eriala valida (nt põhikooli lõpetanud, kes ei tea, mida elus edasi teha; üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õpingud katkestanud, mittetöötavad ja -õppivad noored; puuduliku eesti keele oskusega isikud vms).

Tegevuste kirjeldus (Description of activities)

Kutsevaliku õppe kohta saab rohkem lugeda SIIT

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

PRÕM tegevus 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti periood: 15.08.2016-31.05.2023

 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub alates 2017.aastast SA Innove üleriigilise haridusprojekti PRÕM raames täiendav eesti keele õpe eesti keelest erineva emakeelega õpilastele. Sihtrühmaks on kooli õppima asunud I kursuse õpilased, kelle kodune keel on vene keel. 

Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM)

PRÕM tegevus 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti periood01.03.2015 30.06.2023

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub alates 2015. aastast SA Innove üleriigilise haridusprojekti PRÕM raames töökohapõhine õpe. Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem, moodustades vähemalt 2/3 õppe mahust.

Töökohapõhine õpe sobib paljudele – noorele esimese eriala omandamiseks, täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks, töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.
Täpsemalt saab töökohapõhisest õppest ehk õpipoisiõppest lugeda kutsehariduse kodulehelt  ning  Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)