Mobility Makes Us Professionals IX

Projekti periood: 01.06.2022 kuni 31.08.2023
Projekti nr: 2022-1-EE01-KA121-VET-000059849

Õpirändeprojekti raames toimub õppurite ja äsjalõpetanute praktika välisriigi ettevõtetes, haridustöötajate enesetäiendamine välisriigis (töövarjutamine ja tundide andmine väliskutsekoolides) ning 6 välispraktikut tulevad meie kooliperele täiendavaid teadmisi jagama.

Green PRO

Projekti periood: 01/09/2022 - 29/02/2024
Projekti nr: 2022-1-LV01-KA220-VET-000089115
Projekti partnerid:
Valmieras tehnikums, Läti https://valmierastehnikums.lv/lv
Cultura e Dintorni, Itaalia; https://www.culturaedintorni.org/

Projekti eesmärk on motiveerida kutseõppeasutuste õpilasi mõtlema keskkonnasõbralikumatele lahendustele igapäevaelus, õppeprotsessis, praktikas või töökohal. Nägema probleemseid olukordi ja oskama pakkuda jätkusuutlikumaid alternatiive. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid meetodeid ja lähenemisviise.

Mobility Makes Us Professionals VIII

Projekti periood: 20.07.2020 - 19.07.2022    EU flag Erasmus vect POS
Projekti nr: 2020-1-EE01-KA116-077614

Õpirändeprojekti raames toimub õppurite ja äsjalõpetanute praktika välisriigi ettevõtetes, haridustöötajate enesetäiendamine välisriigis (töövarjutamine ja  tundide andmine väliskutsekoolides) ning 6 välispraktikut tulevad meie kooliperele täiendavaid teadmisis jagama.

Kutsevaliku õppe rakendamine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses ja Hiiumaa Ametikoolis

Projekti periood: 09.03.2021 - 30.06.2023 eeaannorway grants logo
Projekti number: 2014-2021.1.05.20-0048

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmi toel kutsevaliku õpe. Kutsevaliku õppekaval on võimalus tutvuda erinevate erialadega ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui ka praktikas. Samuti pööratakse õppe käigus tähelepanu näiteks suhtlemisoskuse, õpioskuse, karjääriplaneerimise ja igapäevaelus vaja minevate teadmiste arendamisele. Õpe sobib noortele kel puuduvad oskused või valmidus eriala valida (nt põhikooli lõpetanud, kes ei tea, mida elus edasi teha; üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õpingud katkestanud, mittetöötavad ja -õppivad noored; puuduliku eesti keele oskusega isikud vms).

Kutsevaliku õppe kohta saab rohkem lugeda SIIT

Projektpraktika kutseõppes

Projekti periood: 01.11.2020 - 30.06.2022                  el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti number: 2014 2020.1.05.20 0609

Projekti eesmärk on projektipõhise praktika põhimõtete juurutamine kutsehariduses, eesmärgiga tõhustada kooli ja tööandjate vahelist koostööd. Projekti käigus toimub uue praktika vormi väljatöötamine, praktika juhendajate koolitamine ning väljatöötatud praktika vormi piloteerimine IT-süsteemide nooremspetsialisti kutseõppes.

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

PRÕM tegevus 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti periood: 15.08.2016-31.12.2021

 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub alates 2017.aastast SA Innove üleriigilise haridusprojekti PRÕM raames täiendav eesti keele õpe eesti keelest erineva emakeelega õpilastele. Sihtrühmaks on kooli õppima asunud I kursuse õpilased, kelle kodune keel on vene keel. 

Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM)

PRÕM tegevus 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti periood01.03.2015 30.06.2022

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub alates 2015. aastast SA Innove üleriigilise haridusprojekti PRÕM raames töökohapõhine õpe. Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem, moodustades vähemalt 2/3 õppe mahust.

Töökohapõhine õpe sobib paljudele – noorele esimese eriala omandamiseks, täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks, töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.
Täpsemalt saab töökohapõhisest õppest ehk õpipoisiõppest lugeda kutsehariduse kodulehelt  ning  Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)