Mobility Makes Us Professionals VIII

Projekti periood: 20.07.2020 - 19.07.2022    EU flag Erasmus vect POS
Projekti nr: 2020-1-EE01-KA116-077614

Õpirändeprojekti raames toimub õppurite ja äsjalõpetanute praktika välisriigi ettevõtetes, haridustöötajate enesetäiendamine välisriigis (töövarjutamine ja  tundide andmine väliskutsekoolides) ning 6 välispraktikut tulevad meie kooliperele täiendavaid teadmisis jagama.

Kutsevaliku õppe rakendamine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses ja Hiiumaa Ametikoolis

Projekti periood: 09.03.2021 - 30.06.2023 eeaannorway grants logo
Projekti number: 2014-2021.1.05.20-0048

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmi toel kutsevaliku õpe. Kutsevaliku õppekaval on võimalus tutvuda erinevate erialadega ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui ka praktikas. Samuti pööratakse õppe käigus tähelepanu näiteks suhtlemisoskuse, õpioskuse, karjääriplaneerimise ja igapäevaelus vaja minevate teadmiste arendamisele. Õpe sobib noortele kel puuduvad oskused või valmidus eriala valida (nt põhikooli lõpetanud, kes ei tea, mida elus edasi teha; üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õpingud katkestanud, mittetöötavad ja -õppivad noored; puuduliku eesti keele oskusega isikud vms).

Kutsevaliku õppe kohta saab rohkem lugeda SIIT

Projektpraktika kutseõppes

Projekti periood: 01.11.2020 - 30.06.2022                  el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti number: 2014 2020.1.05.20 0609

Projekti eesmärk on projektipõhise praktika põhimõtete juurutamine kutsehariduses, eesmärgiga tõhustada kooli ja tööandjate vahelist koostööd. Projekti käigus toimub uue praktika vormi väljatöötamine, praktika juhendajate koolitamine ning väljatöötatud praktika vormi piloteerimine IT-süsteemide nooremspetsialisti kutseõppes.

Curriculum Material Development in Vocational Education Through 3D Printing

Projekti periood: 17.12.2019 - 16.12.2021                      mafle logo2                
Projekti number: 2019-1-EE01-KA202-051698

Projekt keskendub 3D-printimisele kui kiiresti kasvavale osale tööstuses, IT-s ja tootmises. 3D-printimise operaatorid ja eksperdid on tööturul ühed nõutumad töötajad. Seetõttu on oluline arendada kutseõppe õpetajaid ja põhjalikke õppematerjale, et julgustada 3D-printimise ja tehnoloogia integreerimist kutseõppesse.

Traditional Dress in Europe (VEST)

Projekti periood: 04.11.2019 - 03.11.2021                     mafle logo2
Projekti number: 2019-1-ES01-KA202-064154

Projekti eesmärgiks on luua õppematerjal ja väljaanne, mis sisaldab üksikasjalikku analüüsi traditsioonilise rõivastuse sarnasuse kohta Euroopas, et levitada ja tugevdada Euroopa kultuuripärandit. Euroopas populaarsetel rõivastel on põhirõivas on tavaliselt sama, kuid erinevad detailid ja lisandid, kahjuks aga pole põhjalikumat sellekohast uuringut varasemalt tehtud. Projekti tulemusena valmivat materjali saab kasutada tekstiili-, disaini- ja moesektori õppetöös.

What the HACK !? - Making the cyber world a place of safety and opportunity for youngsters

logoProjekti periood: 01.09.2019 - 31.08.2022
Projekti number: 2019-1-NL01-KA202-060502

Projekti eesmärk on tugevdada kutsekoolit tulevate noorte IT-spetsialistide teadmisi ja oskusi küberohutuses, -turbes ja eetilises häkkimises. 

Mobility Makes Us Professionals VII

EU flag Erasmus vect POSProjekti periood: 1.06.2019 - 31.05.2021
Projekti nr: 2019-1-EE01-KA116-051391

Õpirändeprojekti raames toimub haridustöötaja erialane enesetäiendamine välisriigis ning õppurite praktika välisriigi ettevõtetes.

ECVET for IT

Projekti periood: 01.09.2018 - 31.08.2021    mafle logo2
Projekti number: 2018-1-SE01-KA202-039167

Projekti ECVET for IT eesmärk on aidata töötada välja infotehnoloogia erialadele ECVET ehk Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteem, mis lihtsustab õppijate ja kutset taotlevate isikute poolt erinevates õpikeskkondades omandatud ja hinnatud õpiväljundite ülekandmist, tunnustamist ja kogumist.

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

PRÕM tegevus 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti periood: 15.08.2016-31.12.2021

 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub alates 2017.aastast SA Innove üleriigilise haridusprojekti PRÕM raames täiendav eesti keele õpe eesti keelest erineva emakeelega õpilastele. Sihtrühmaks on kooli õppima asunud I kursuse õpilased, kelle kodune keel on vene keel. 

Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM)

PRÕM tegevus 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti periood01.03.2015 30.06.2022

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub alates 2015. aastast SA Innove üleriigilise haridusprojekti PRÕM raames töökohapõhine õpe. Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem, moodustades vähemalt 2/3 õppe mahust.

Töökohapõhine õpe sobib paljudele – noorele esimese eriala omandamiseks, täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks, töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.
Täpsemalt saab töökohapõhisest õppest ehk õpipoisiõppest lugeda kutsehariduse kodulehelt  ning  Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)