Ehituse eriala õppurid said ehitusobjektil praktilisi kogemusi

Ajavahemikul 07.09-02.10.20 omandasid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ehituse eriala õppurid Pärnus valmiva Lidl´i kaupluse ehitusobjektil oma esimesi praktilisi kogemusi ja iseseisva töö oskuseid.

OÜ Savi teostas objektil betoonitöid, kuhu sai kaasata õpilasi. Nad said harjutada armeerimist, raketise paigaldamist, betoneerimist, armatuuride lõikamist ja painutamist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et õppurite poolne tagasiside oli väga positiivne. Nende poolt nimetati ära, et suurel ehitusobjektil nähtu ja saadud uued teadmised tulevad õppetöös igati kasuks.

Suured tänud Pärnumaa Kutsehariduskeskusele meeldiva koostöö eest.

Margus Kimber
OÜ Savi