Kokaõpilaste tunnid koostööpartnerite juures

15. oktoobril toimusid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse I kursuse kokaõpilaste tunnid kooli pikaaegsete koostööpartnerite juures - ravispaahotellis Tervis ravispaahotellis ning restoranis Piparmünt. 

Tervise ravispaahotellis vestlesid esmakursuslastega peakokk Lauri Erm ning restoran Piparmündis omanik Ingrid Abram koos peakokk Gertu Taavetiga.

Õppekäigu eesmärk oli koostöö tihendamine praktikabaasidega, õppetöö mitmekesistamine. Soovime, et koka eriala õppijad mõistaksid, et majutus-toitlustusvaldkond on üks suur tervik.  

Väljaspool koolimaja õppetöö läbiviimine ning  kohtumine ettevõtetes oma ala professionaalidega laiendab õppijate silmaringi ning motiveerivad noori innustunult valitud eriala omandama.

Vestlusring peakokkadega pani noori mõtlema, et kui soovid elus midagi saavutada, tuleb selle nimel ka palju pingutada ja mitte alla anda. 

Peakokad julgustasid noori olema uudishimulikud ja loovad ning õppima kogu elu.