Tööandjate ja kooli koostöö

Hiljuti jõudis lõpule 2 aastat kestnud projekt „PKHK praktikasüsteemise arendamine II“, mille tegevusi toetas Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium. Projekti eesmärgiks oli tõhustada Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ja tööandjate vahelist koostööd praktikasüsteemi arendamisel, tõsta õppekvaliteeti ja seostada õppetöö paremini tööturu vajadustega.

Projekti käigus koolitas Pärnumaa Kutsehariduskeskus 93 praktikajuhendajat, kes õpetavad ja juhendavad õppurit ettevõttes praktika sooritamise ajal. 3-päevase koolituse käigus arendati tulevaste juhendajate suhtlemis-, nõustamis- ja juhendamisalaseid ning pedagoogilisi pädevusi, kokku oli osalejaid 35 erinevast ettevõttest. Osalejad hindasid koolitusi vajalikuks ning tõid boonusena välja, et lisaks ettevalmistusele kutseõppurite juhendamiseks, andis koolitus olulise lisandväärtuse ka üleüldiselt, tuleb kasuks nii kolleegidega suhtlemisel kui pereeluski.

Ettevõttepoolsete juhendajate ettevalmistamise kõrval on väga oluline, et kutseõpetajad oleksid kursis töömaailmas toimuvaga ning oskaksid õppetööd arendada koostöös tööandja ootuste ja vajadustega. Projekti käigus oli võimalus 6 kutseõpetajal viibida ettevõtetes erialasel tööpraktikal ehk stažeerimas ning täiendada ja kinnitada oma erialaseid oskuseid ja teadmis ning tutvuda valdkonna arengusuundadega.

Selle kõrval, et õpetajad asetasid end erialaettevõttes töötaja rolli, tulid ka ettevõttes töötavad inimesed kutseõppuritele oma teadmisi jagama ning said ennast asetada õpetaja rolli. Kokku käis tunde andmas 21 praktikut ehk valdkonnas töötavat inimest 459 akadeemilise tunni ulatuses. Igapäevaselt valdkonnas töötavad inimesed muudavad õppetöö noorte jaoks huvitavamaks, annavad lisaväärtust õpiväljundite omandamisel ning aitavad kutseõppuritel õpitavat eriala tihedamalt seostada tööturuga ja oma tulevase karjääriga.

Aitäh kõigile, kes panustasid projekti elluviimisesse!

 

 

Koolitajad barista ja kohvikoolitaja Helger Aava ja sommeljee Roman Altmart