Täiskasvanuhariduse tunnustuskonkurss kuni 30. maini 2021.

Märka ja esita!
TÄISKASVANUHARIDUSE TUNNUSTAMISKONKURSIL saab esitada kandidaate kuni 30. maini 2021.
Ootame kõiki esitama järgmistes kategooriates:
  • AASTA ÕPPIJA - aasta õppija kandidaadid on inimesed, kes on jätkanud katkenud haridusteed, osalenud täienduskoolitustel ning sellega avardanud oma võimalusi elus edasi liikumiseks.
  • AASTA KOOLITAJA - Konkursi raames otsime ja tunnustame ka avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris tegutsevaid täiskasvanute koolitajaid, kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil.
  • AASTA ÕPITEGU - Soovime esile tõsta õpitegusid, mis aitavad saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, milles osalevad kogukonna liikmed.
  • AASTA ÕPPIJASÕBRALIK TÖÖANDJA -Õppijasõbraliku tööandja kategoorias tunnustame organisatsioone, kus toetatakse personali arengut süsteemselt. Töötajaid innustatakse õppima, luuakse neile tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri.

Käesolev aasta annab võimaluse esile tõsta eriti neid tööandjaid, koolitajaid ja ka kogukondi, kes on kriisi tingimustes loonud ning pakkunud täiskasvanutele nutikaid õppimisvõimalusi. Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 8. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast. Aasta õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 14. oktoobril Eesti Tööandjate Keskliidu korraldataval sündmusel.