Täiskasvanuhariduse tunnustuskonkurss kuni 30. maini 2021.

Märka ja esita!
TÄISKASVANUHARIDUSE TUNNUSTAMISKONKURSIL saab esitada kandidaate kuni 30. maini 2021.
Ootame kõiki esitama järgmistes kategooriates:
AASTA ÕPPIJA
AASTA KOOLITAJA
AASTA ÕPITEGU
AASTA ÕPPIJASÕBRALIK TÖÖANDJA
💥Aasta õppija kandidaadid on inimesed, kes on jätkanud katkenud haridusteed, osalenud täienduskoolitustel ning sellega avardanud oma võimalusi elus edasi liikumiseks.
💥Lisaks soovime esile tõsta õpitegusid, mis aitavad saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, milles osalevad kogukonna liikmed.
💥Konkursi raames otsime ja tunnustame ka avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris tegutsevaid täiskasvanute koolitajaid, kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil.
💥Õppijasõbraliku tööandja kategoorias tunnustame organisatsioone, kus toetatakse personali arengut süsteemselt. Töötajaid innustatakse õppima, luuakse neile tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri.
👋Käesolev aasta annab võimaluse esile tõsta eriti neid tööandjaid, koolitajaid ja ka kogukondi, kes on kriisi tingimustes loonud ning pakkunud täiskasvanutele nutikaid õppimisvõimalusi.
👋Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 8. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast.
👋Aasta õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 14. oktoobril Eesti Tööandjate Keskliidu korraldataval sündmusel.