Kutse heast koolist ja uued suunad praktikamaastikul

Suvine põhikonkurss Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutsekeskharidusõppe õppekavadele lõppes 15. juulil ning kõigil konkursi edukalt läbinutel oli võimalus oma õppima asumist kinnitada juuli lõpus. Õppekavadel, kus põhikonkursi tulemusena on üksikuid vabu kohti, kuulutatakse välja täiendav vastuvõtt. Lisainformatsiooniks tasub jälgida kooli kodulehekülge (www.hariduskeskus.ee).

Keskkoolijärgsetele õppekavadele kestab konkurss veel 15. augustini 2022.

 

Kutsevaliku õppekava

PKHK pakub kutseõppe võimalusi nii keskkooli- kui põhikooli järgselt ning mõnele erialale saab õppima asuda ka ilma põhihariduseta. Üheks haridusnõudeta õppekavaks on Kutsevaliku õppekava. See õppekava sobib neile noortele, kes ei tea veel täpselt mida edasi teha või vajavad täiendavat aastat, et olla valmis edasisteks erialaõpinguteks või tööle asumiseks. Näiteks põhikooli lõpetajad, kes ei ole leidnud sobivaid edasiõppimise võimalusi; üldhariduskoolis õpingud katkestanud isikud või puuduliku eesti keele oskusega isikud. 

Õppekava kestus on 6 kuni 12 kuud, õpe on paindlik ning lähtub konkreetse õpilase vajadustest, võimetest ja huvidest. Kutsevaliku õppekavale õppima asunud õpilasel on võimalus tutvuda erinevate erialadega ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui oskused praktikas. Samuti pööratakse õppe käigus tähelepanu näiteks suhtlemisoskuse, õpioskuse, karjääriplaneerimise ja igapäevaelus vaja minevate teadmiste arendamisele. Kutsevaliku õppekava rakendatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide toel.

 

Koostöö ettevõtetega

Kutseõppe oluliseks osaks on praktiline töökogemuse omandamine valitud  erialal, mis aitab omandada oskusi. Esmalt praktiseerivad õpilased kooli praktikabaasides, seejärel suundutakse praktikale ettevõtetesse. Koostöö ettevõtetega on õpilastele tööturule sisemiseks parima võimaliku ettevalmistuse andmiseks äärmiselt oluline. Seetõttu kutsume üles kõiki piirkonna ettevõtjaid andma oma panus tulevaste töötajate oskuste arendamisse. Tule anna tunde, osale õppevaldkondade ümarlaudadel, ava oma uksed õppekäiguks, võta praktikante,  või anna koolile nõu õppe täiendamiseks ja uuendusteks. Vastamiseks on avatud tööandjate rahulolu uuring. (https://www.hariduskeskus.ee/index.php/toeoeandjad

 

Projektpraktika

Möödunud õppeaastal lõppes koolil koostööprojekt tööandjatega, mille käigus katsetati praktikat tavapärasest pisut erinevalt, ettevõtjale veelgi kasumlikumalt, projektipõhiselt. Tavapärase ettevõtte igapäevatöös osalemise asemel said IT-õpilased projektülesanded, mis omakorda ettevõtete jaoks olid konkreetsed arendustegevused:

  • loodi ruumid24 prototüüp -  Eesti spordi-, kultuuri- ja seminariruumide veebiportaal, kus saavad kokku ruumi otsijad ja pakkujad, ning töötati välja selle turundusplaan;
  • töötati välja Pärnu linnavalitsuse allasutustele sobiv infotelerite lahendus ja ehitati üles haldussüsteem;
  • loodi tehnikaseadmete liisinguportaali prototüüp;
  • tööohutuse automatiseerimine - tulemusena muutusid mõõtmisprotokolli paberivabaks ning loodi automaatne tööriistade- ja vahendite ohutuse kontrollsüsteem;
  • domeenvõrgu ehitamine ning varahaldus- ja monitooringu lahenduse seadistamine.

Projektpraktika erinevus tavapärasest on ka see, et kaasatud on nii ettevõttepoolne- kui koolipoolne juhendaja. 

 

Uue praktika vormi piloteerimise ja väljatöötamise tulemusena valmis juhend - Projektipõhine praktika kutsekoolides- mis on abiks teistele kutsekoolidele selle praktikavormi rakendamisel. Juhendiga on kõigil huvilistel võimalik tutvuda kooli kodulehel või portaalis eKoolikott. 

Uue praktikavormi rakendamiseks viidi läbi ka praktikajuhendajate koolitused, mille tulemusena paranes nii kooli- kui ettevõttepoolsete juhendajate omavaheline koostöö ja kasvasid juhendamise alased pädevused. Tegevusi rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

 

Kool planeerib projektpraktikatega jätkata nii IT alal aga  laiendada seda võimalust ka muudesse valdkondadesse. Olemas on ideekavandid projektipraktikaks nii ehituses, elektritööde valdkonnas kui ka rätsepatöös. Hea ettevõtja, kui sinul on mõni arendamist ootav idee, mille toimimist sooviksid koostöös Pärnumaa Kutsehariduskeskusega katsetada, anna sellest teada. Sügisel, uue õppeaasta alguses, ootame kõiki ettevõtteid kooli ennast õpilastele tutvustama ning kooliga koostööd tegema. Info jõuab peagi meie infokanalitesse.

 

 

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)