Kutsevaliku õppekava

Kutseõppe liik: 2. taseme kutseõpe

Õppevaldkond: üldõppekavad

Õppesuund: isikuareng

Õppekavarühm: isikuareng

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimused: põhihariduse nõudeta

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 aasta

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus 100%

 

Õppekava lühitutvustus:

Kutsevaliku õppekava peamiseks sihtrühmaks on need noored, kel puuduvad oskused või valmidus õppekava valida (nt üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õpingud katkestanud, mittetöötavad ja -õppivad noored, põhikooli lõpetanud, kes ei tea, mida elus edasi teha, puuduliku eesti keele oskusega isikud vms).

Õppekavale kandideerida ja õppima asuda võivad lisaks ka need 17-aastased või vanemad isikud, kel puudub põhiharidus.

Kutsevaliku õppekavale õppima asunud õpilasel on võimalus tutvuda erinevate erialadega ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui ka praktikas. Samuti pööratakse õppe käigus tähelepanu näiteks suhtlemisoskuse, õpioskuse, karjääriplaneerimise ja igapäevaelus vaja minevate teadmiste arendamisele.

Õpingud lõpetanud õpilasele väljastatakse kooli lõputunnistus kutsevaliku õppekava läbimise kohta.

 

Õppekava lõpetanud isik osaleb enda karjääri kujundamisel tänapäevases keskkonnas, oskab suhelda ja teha koostööd tavapäraste suhtluspartneritega, kohaneb ja tuleb toime (juhendamisel) erinevates sotsiaalsetes keskkondades, mõistab nõustamise ja suunamise olulisust enda tuleviku kujundamisel, tunneb osaliselt infotehnoloogia võimalusi, oskab mõningal määral kasutada lihtsamaid arvutirakendusi ning internetti.

Põhiõpingute moodulid:

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • õpioskused
 • suhtlemise alused
 • arvutiõpetus
 • individuaalne toetamine ja nõustamine
 • tervislik toitumine ja liikumine

Valikõpingute moodulid:

 • tasandusõpe eesti keeles
 • tasandusõpe matemaatikas
 • tasandusõpe inglise keeles
 • täiendav eesti keele õpe
 • loovtööd (ilupakendid)
 • loovtööd (ruumi- ja lauadisain, sh värvusõpetus ja lilleseade alused)
 • vajaduspõhine lisatugi
 • ehitaja
 • elektroonikaseadmete tehnik
 • mootorsõidukitehnik
 • keevitaja
 • tisler
 • kokk
 • pagar-kondiiter
 • majutus-, toitlustusteenindaja
 • laotöötaja
 • müüja-klienditeenindaja
 • aiandus
 • etiketiõpetus
 • ettevõtlusõpe

Lisainformatsioon: Terje Jürivete (õppe- ja karjäärinõustaja) terje.jyrivete[at]hariduskeskus.ee, 5694 6570

Vt lisaks õppekava

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt