Majutusteenindus

Vastuvõtt hetkel suletud
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

Õppekava lühitutvustus:

Majutusteeninduse õppekaval õppimine võimaldab lõpetajal leida töökoht erinevates majutusettevõtetes toateenijana, hommikusöögiteenindajana, administraatorina, müügiosakonna assistendina, turisti juhendajana jne. Õpingute ajal toimub praktika Pärnu hotellides, Tallinki laevadel ja mujal Eestis.

Hea õppeedukus tagab igakuise õppetoetuse alates I kursuse kevadsemestrist.

Põhiõpingute moodulid:

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • turismimajanduse alused
 • teenindamine ja müük turismiettevõttes
 • sündmuste teenindamine
 • vaba aja tegevuste läbiviimine
 • toitlustusteenindus
 • teeninduskeskkonna kujundamine ja korrashoid
 • majutusteenindus
 • teeninduspraktika
 • majutusteeninduse praktika

Üldõpingute moodulid:

 • kunstiained
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • võõrkeel
 • matemaatika

Valikõpingute moodulid:

 • sissejuhatus turismiõpingutesse
 • kutse-eetika ja etikett
 • kultuurilugu
 • pagaritööd
 • vene keel
 • esmaabi
 • tekstiilide hooldus
 • joogiõpetus - mittealkohoolsed joogid
 • kassatöö
 • kutsealane soome keel
 • hotellimajanduse alused
 • erialane inglise keel
 • toataimede hooldus ja taimeseade
 • lilleseade
 • kutsealane liikumine
 • spaa administreerimine
 • pakkimine
 • veiniõpetus ja klassikalised kohvijoogid

Õpingud neljanda taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane lõpueksam.

Võimalus taotleda õppetoetust.

Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Vt lisaks

õppekava

Lisainformatsioon: Endla Kuura (kutseõpetaja) endla.kuura[at]hariduskeskus.ee

 

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)