Majutusteenindus

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

Õppekava lühitutvustus:

Majutusteeninduse õppekaval õppimine võimaldab lõpetajal leida töökoht erinevates majutusettevõtetes toateenijana, hommikusöögiteenindajana, administraatorina, müügiosakonna assistendina, turisti juhendajana jne. Õpingute ajal toimub praktika Pärnu hotellides, Tallinki laevadel ja mujal Eestis.

Hea õppeedukus tagab igakuise õppetoetuse alates I kursuse kevadsemestrist.

Põhiõpingute moodulid:

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • turismimajanduse alused
 • teenindamine ja müük turismiettevõttes
 • sündmuste teenindamine
 • vaba aja tegevuste läbiviimine
 • toitlustusteenindus
 • teeninduskeskkonna kujundamine ja korrashoid
 • majutusteenindus
 • teeninduspraktika
 • majutusteeninduse praktika

Üldõpingute moodulid:

 • kunstiained
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • võõrkeel
 • matemaatika

Valikõpingute moodulid:

 • sissejuhatus turismiõpingutesse
 • kutse-eetika ja etikett
 • kultuurilugu
 • pagaritööd
 • vene keel
 • esmaabi
 • tekstiilide hooldus
 • joogiõpetus - mittealkohoolsed joogid
 • kassatöö
 • kutsealane soome keel
 • hotellimajanduse alused
 • erialane inglise keel
 • toataimede hooldus ja taimeseade
 • lilleseade
 • kutsealane liikumine
 • spaa administreerimine
 • pakkimine
 • veiniõpetus ja klassikalised kohvijoogid

Õpingud neljanda taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane lõpueksam.

Võimalus taotleda õppetoetust.

Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Vt lisaks

õppekava

Lisainformatsioon: Endla Kuura (kutseõpetaja) endla.kuura[at]hariduskeskus.ee