Kosmeetik

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

 

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus 17. august 2021 (informatsioon e-vastuvõtu keskkonnas ja avaldusel).

 

Õppekava lühitutvustus:

Kosmeetik teenindab ilusalongis klienti tema välimuse parendamiseks, arvestades kliendi soove ja isikupära. Kosmeetik töötab kollektiivis ja on isiklikult vastutav töö lõpptulemuste eest.

Kosmeetiku tööülesanneteks on käte-, näo-, keha- ja jalgade hooldus, karvade eemaldus ning jumestamine. Samuti nõustab kosmeetik klienti kliendile sobivate kosmeetikavahendite valikul ja kasutamisel. Töönõuab eri protseduuride tegemiseks vastava aparatuuri tundmist, head suhtlemisoksust ning vastutust töö tulemuste eest. Hea kosmeetik on kursis moesuundadega ja oskab kliendi isikupärale vastavalt soovitada kosmeetilisi protseduure. Olulised on käeline osavus (liigutuste täpsus, kiirus, hea koordinatsioon), empaatiavõime, tolerantsus, analüüsi- ja kohanemisvõime.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus õpingutesse
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • kosmeetiku alusõpe
 • anatoomia, füsioloogia ja patoloogia
 • kosmeetiline keemia
 • näohooldus
 • käte ja jalgade hooldus
 • kehahooldus
 • jumestamine
 • juhendamine
 • erialane inglise keel
 • praktiline klienditeenindus
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • ettevõtlusõppe baasmoodul
 • refleksoteraapia
 • reklaamiõpetus
 • projektijuhtimine
 • digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus
 • tervist edendava elu- ja tööstiili kujundamine
 • erialane soome keel
 • erialane vene keel
 • erinevad massaažitehnikad
 • näokuju modelleerimine

NB! Kosmeetikuks õppima asudes tuleb õpilasel arvestada sellega, et välja tuleb osta õppetööks vajalike professionaalsete töövahendite stardikomplekt ja tööriided maksumuses ligikaudu 200 eurot.

Võimalus taotleda õppetoetust.

Lisainformatsioon: Ruth Ilves (kutseõpetaja) ruth.ilves[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks:

õppekava kuni 2020

õppekava alates 2020

juuksurite, kosmeetikute ja rätsepate tegemised (FB)