Keevitus- ja metallitööd

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimused: 

 • põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50%
 • kirjalik test 50%

Õppekava lühitutvustus:

Keevitus- ja metallitööde õppekaval õppijal on võimalus omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks kaasaegsetes metallitööga seotud ettevõtetes, sh peenmehaanika-, auto-, masina-, laeva-, lennukitööstuses jne. Pärast õppekava läbimist väärtustab õpilane valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning on teadlik erinevatest tööturu suundumustest mehaanika- ja metallitöötluse valdkonnas, valmistab detaile/kooste, kasutab erinevaid keevitusseadmeid.

Esimesel kursusel omandatakse mehaanika ja metallitööde valdkonna keevitus- ja metallitööde alusteadmiste moodulis sätestatud õpiväljundid. Teisel kursusel spetsialiseerutakse keevitaja, koostelukksepa või metallilõikepinkidel töötaja eriala omandamiseks.

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Osakvalifikatsioonid (tase 4): käsikaarkeevitaja, poolautomaatkeevitaja, TIG-keevitaja.

Valikõpingute maht moodustab õppekavas 30 EKAPit, millest esimesel õppeaastal läbitakse 0. Teisel ja kolmandal õppeaastal valib õpilane 30 EKAP ulatuses valikõpingud spetsialiseerumise toetamiseks ja täiendamiseks antud õppekava valikõpingute hulgast.

Põhiõpingute moodulid:

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas (metallilõikepinkidel töötaja, koostelukksepp, keevitaja)
 • masinaehituse tehnilised alused
 • metallitööde alused
 • detailide töötlemine freespingil (metallilõikepinkidel töötaja)
 • praktika
 • käsikaarkeevitus (keevitaja)
 • poolautomaatkeevitus (keevitaja)
 • toote koostamine ja kvaliteedikontroll (koostelukksepp)

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • kunstiained
 • võõrkeel
 • sotsiaalained
 • matemaatika
 • loodusained

Valikõpingute moodulid:

 • TIG keevitus
 • lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd
 • materjalide tükeldustööd
 • liiklusõpetus
 • masinjoonestamine
 • erialane vene keel
 • riigikaitse õpetus
 • sepistamine
 • elektriseadmed ja nende ekspluatatsioon
 • alusteadmised väikemasinatest
 • sõiduautode veermik
 • ehitusmõõdistamise alused
 • 3D printimise tehnoloogia
 • lehtmetalli töötlemine mehaanilistel lõikepinkidel
 • arvutiõpetus

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete, turvajalanõude vms ostmiseks.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Lembit Miil (kutseõpetaja) lembit.miil[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks:

õppekava 2020

õppekava alates 2021

https://haridusportaal.edu.ee/ametialad?title=keevitaja

https://haridusportaal.edu.ee/ametialad/metalli-ja-masinat%C3%B6%C3%B6stuse-masinate-mehaanik-ja-lukksepp

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt