Keevitus- ja metallitööd

Vastuvõtt hetkel suletud
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

Õppekava lühitutvustus:

Keevitus- ja metallitööde õppekaval õppijal on võimalus omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks kaasaegsetes metallitööga seotud ettevõtetes, sh peenmehaanika-, auto-, masina-, laeva-, lennukitööstuses jne. Pärast õppekava läbimist väärtustab õpilane valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning on teadlik erinevatest tööturu suundumustest mehaanika- ja metallitöötluse valdkonnas, valmistab detaile/kooste, kasutab erinevaid keevitusseadmeid.

Esimesel kursusel omandatakse mehaanika ja metallitööde valdkonna keevitus- ja metallitööde alusteadmiste moodulis sätestatud õpiväljundid. Teisel kursusel spetsialiseerutakse keevitaja, koostelukksepa või metallilõikepinkidel töötaja eriala omandamiseks.

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Osakvalifikatsioonid (tase 4): käsikaarkeevitaja, poolautomaatkeevitaja, TIG-keevitaja.

Valikõpingute maht moodustab õppekavas 30 EKAPit, millest esimesel õppeaastal läbitakse 0. Teisel ja kolmandal õppeaastal valib õpilane 30 EKAP ulatuses valikõpingud spetsialiseerumise toetamiseks ja täiendamiseks antud õppekava valikõpingute hulgast.

Põhiõpingute moodulid:

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas (metallilõikepinkidel töötaja, koostelukksepp, keevitaja)
 • masinaehituse tehnilised alused
 • metallitööde alused
 • detailide töötlemine freespingil (metallilõikepinkidel töötaja)
 • praktika
 • käsikaarkeevitus (keevitaja)
 • poolautomaatkeevitus (keevitaja)
 • toote koostamine ja kvaliteedikontroll (koostelukksepp)

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • kunstiained
 • võõrkeel
 • sotsiaalained
 • matemaatika
 • loodusained

Valikõpingute moodulid:

 • TIG keevitus
 • lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd
 • materjalide tükeldustööd
 • liiklusõpetus
 • masinjoonestamine
 • erialane vene keel
 • riigikaitse õpetus
 • sepistamine
 • elektriseadmed ja nende ekspluatatsioon
 • alusteadmised väikemasinatest
 • sõiduautode veermik
 • ehitusmõõdistamise alused
 • 3D printimise tehnoloogia
 • lehtmetalli töötlemine mehaanilistel lõikepinkidel
 • arvutiõpetus

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete, turvajalanõude vms ostmiseks.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Lembit Miil (kutseõpetaja) lembit.miil[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks:

õppekava 2020

õppekava alates 2021

 

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)