Juuksur

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus 17. august 2021 (informatsioon e-vastuvõtu keskkonnas ja avaldusel).

Õppekava lühitutvustus:

Juuksuri õppekava koostamise aluseks on kutsestandard "Juuksur, tase 4", mis on teeninduse kutsenõukogu poolt vastu võetud 20.02.2021 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 "Kutseharidusstandard".

Juuksuri eriala eeldab head suhtlemisoskust, ilumeelt, loovust ja vastutust enda töötulemuste eest. Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks nii juuksuri kui meeskonnaliikmena. Õpilane tunneb juuksekosmeetika vahendeid, on kursis moesuundadega, oskab teostada kõiki töid, mida kaasaegne juuksuriamet nõuab ning soovitab kliendile sobivaid juuksehooldus- ja viimistlusvahendeid koduseks kasutamiseks.

Juuksuri õppekava lõpetanud isik võib tööle asuda juuksurina, soovi korral spetsialiseerudes kas vaid meeste või vaid naiste juuksuriks. Ettevõtjale vajalike omaduste olemasolul on võimalik avada oma juuksurisalong. Teadmisi ja oskusi täiendades ehk juurde õppides on võimalik töötada stilistina, grimeerijana, jumestajana, juuksuritoodete müüjana või kandideerida erinevate ettevõtete koolitusjuuksuriks.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus kutseõpingutesse
 • klienditeeninduse alused
 • juuste ja peanaha hoolduse alusõpe
 • juuksuri loomingulise töö alused
 • juuste, habeme ja vuntside lõikamine
 • püsilokkide tegemine
 • juuste värvimine
 • soengu kujundamine
 • juuksuri klienditeeninduse praktilised tööd
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • punutud soengute modelleerimine
 • digitaalne fotograafia juuksurile
 • võistlussoengud
 • trendikad värvi- ja lõikustehnikad
 • juuste kaunistamise ja pikendamise tehnikad
 • ettevalmistus kutseeksamiks
 • jumestamine
 • ettevõtlusõppe baasmoodul
 • erialane soome keel
 • erialane vene keel
 • erialane inglise keel

Võimalus taotleda õppetoetust.

NB! Juuksuriks õppima asudes tuleb õpilasel arvestada sellega, et välja tuleb osta õppetööks vajalike professionaalsete töövahendite stardikomplekt maksumuses ligikaudu 550 eurot. Maksta saab mitmes osas.

Lisainformatsioon: Õnne Ennusaar (kutseõpetaja) onne.ennusaar[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava kuni 2020

õppekava alates 2020

juuksurite, kosmeetikute ja rätsepate tegemised (FB)

http://ametid.rajaleidja.ee/Iluteenindajad