ÕPILASTE SUVINE VASTUVÕTT (PÕHIKONKURSS)

Dokumentide vastuvõtt e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS 15. juuni-13. august või eelregistreerimise alusel erandjuhul dokumentide vastuvõtukomisjonis (A103) 15. juuni-14. august tööpäevadel kell 09.00-15.00

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Põhihariduse baasil kutseõpe:

Keskhariduse baasil kutseõpe:

 

TÄIENDAV DOKUMENTIDE VASTUVÕTT KUTSEKESKHARIDUSÕPPE ÕPPEKAVADELE

Dokumentide vastuvõtt dokumentide vastuvõtukomisjonis (A103) vabade õpilaskohtade täitmiseni tööpäevadel kell 09.00-15.00

NB! Üksikud õpilaskohad täidetakse avalduse laekumise ajalises järjestuses. Kui vaba õpilaskoht täidetud, dokumentide täiendav vastuvõtt lõpetatakse.

 

Hea õpilaskandidaat.

2020. aasta õpilaste vastuvõtu põhikonkurss on korraldatud teisiti kui eelnevatel aastatel, mil oleme kõiki õpilaskandidaate oodanud avaldust vormistama dokumentide vastuvõtukomisjoni. 

Tulenevalt ühiskonnas toimunud ja toimuvatest sündmustest ootame sel suvel dokumentide vastuvõtukomisjoni VAID NEID, kes kuuluvad hariduslike erivajadustega isikute (lõpetanud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel; puudega isikud; isikud, kellel tulenevalt terviseseisundist on vajalik õppetöös osalemiseks kohanduste tegemine; isikud, kelle emakeel ei ole eesti keel) rühma või neid, kel väga mõjuvatel põhjustel ei ole võimalik  avaldust elektrooniliselt õppeinfosüsteemis ÕIS vormistada või esitada.

NB! Õpilaskandidaat, kes kuulub eelmainitud sihtrühmadesse ja soovib tulla dokumentide vastuvõtukomisjoni avaldust vormistama, peab oma soovist kindlasti eelnevalt teada andma. Eelregistreerimine on võimalik (tööpäevadel) kell 09.00-15.00 telefonil 442 7883

Seega ootame üldjuhul õpilaskandidaate avaldust esitama e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS ja et kandideerimine oleks korrektne on väga oluline avaldusele failidena lisada ka kohustuslikud dokumendid:

  • haridust tõendavad dokumendid, mis on õppekavale kandideerimise eeltingimuseks: põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel viimast haridustaset tõendav dokument, põhihariduse baasil - põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, keskhariduse baasil - keskkooli /gümnaasiumi või kutsekeskhariduse lõputunnistus ja hinneteleht;
  • korrektne digifoto (foto leitav nt eesti.ee Minu andmed-Mina ja minu pere-Isikut tõendavad dokumendid või juhised dokumendifotole politsei.ee);
  • alaealise õpilaskandidaadi korral - lapsevanema või eestkostja digiallkirjastatud nõusolek;
  • vajadusel teised kooli poolt nõutud dokumendid (vt õpilaste vastuvõtu kord p 3 ap-d 3.1.3, 3.1.3.1-3.1.3.5).

e-avalduse vormistamine:

  • e-vastuvõtu keskkond - esmakordne sisenemine keskkonda (autentimine) ID-kaardiga;
  • avalduse vorm - konkursi valiku tegemine (kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil või kutseõpe - põhihariduse nõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil vastuvõtuks avatud õppekavad), eriala valik, isiku- ja kontaktandmete väljad, alaealiste korral lapsevanema või eestkostja andmed, õpilaskodu soov, failide lisamine - skaneerituna või nutiseadmete võimalusi kasutades pildifailidena). NB! Palume lisada (üles laadida) kohustuslikud dokumendid failidena sel hetkel, kui avaldust vormistatakse. Kui faile koheselt ei lisata ja avaldus esitatakse, ei ole hiljem muudatuste tegemine võimalik ning kandideerimine on ebakorrektne.

Lisaks

Lisainformatsioon: 

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

442 7883

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist)

TÖÖTUKASSA TOETAB ÕPPIMIST!

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õpetamist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ja kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Rohkem infot leiad siit.

Vt lisaks õpilaskandidaadi meelespea